Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS VIệt Hồng

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-th-thcsviethong@edu.viettel.vn